V DIVADLE SE STÁLE NĚCO DĚJE …

září 2012 – I mimo prkna divadla se dějí věci

… všem Vám moc gratulujeme

září 2012 – Trocha písmenek od Jardy Mlynáře Kopeckého

…   a to se říká, že se na jevišti zas tak moc neděje

  

září 2012 – Dopis od manželů Vokounových z Chválenic   …   děkujeme